Wij zien het beschermen van informatie die ons is toevertrouwd door bezoekers van onze website als onderdeel van onze verantwoordelijkheid. Dit geldt onder andere voor persoonlijke gegevens die je aan ons opgeeft zoals bijv. naam, adres en geboortedatum of gegevens die we verkrijgen via een sollicitatie of aanmelding via de website / vacaturemelding.

Privacy Policy & Cookie Statement

Dit is de privacy policy van JobsatPearle, onderdeel van Grand Opticiens Belgium nv. Grand Opticiens is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld via deze website (de "Website").

Grand Opticiens respecteert uw privacy en houdt zich aan de regels die de geldende wetgeving rondom bescherming van persoonsgegevens stelt, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Persoonsgegevens
Door uw sollicitatie te versturen gaat u ermee akkoord dat uw gegevens worden opgeslagen in de database. Wij maken gebruik van een beveiligde SSL-verbinding tijdens het sollicitatieproces, het aanmelden van de vacaturemelding en bij contactformulieren. De gegevens worden niet aan derden verkocht. Deze gegevens zullen door ons zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld worden.
Doeleinden en verstrekking aan derden
Uw persoonsgegevens worden door Grand Opticiens gebruikt om de door u gestelde vragen te beantwoorden, en om na te gaan in hoeverre uw gegevens aansluiten bij vacatures binnen onze organisatie. Voor zover wettelijk vereist vraagt Grand Opticiens uw toestemming, voordat zij u dergelijke informatie toezendt of uw persoonsgegevens voor deze doeleinden gebruikt.

Grand Opticiens zal de door u verstrekte persoonsgegevens, indien noodzakelijk voor de dienstverlening, doorgeven aan haar groepsmaatschappijen of aan derden, die de hiervoor genoemde gegevensverwerkingen in opdracht en onder verantwoordelijkheid van Grand Opticiens of haar groepsmaatschappijen zullen uitvoeren. Grand Opticiens zal uw persoonsgegevens voor het overige niet aan derden ter beschikking stellen of verkopen, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
Beveiliging en bewaartermijn
De opslag en doorgifte van uw persoonsgegevens is beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken. Wanneer u gegevens achterlaat op deze website worden die voor een periode van een jaar (12 maanden) in een database opgeslagen.
Inzage, correctie, verwijdering en data overdracht
U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die Grand Opticiens over u verzamelt. Ook kunt u Grand Opticiens verzoeken deze gegevens te corrigeren, te verwijderen of naar u over te dragen. U kunt hiertoe een schriftelijk verzoek sturen aan: Grandvision t.a.v. Recruitment Stationstraat 102, 2800 Mechelen of via ons online contactformulier. Overdracht van gegevens zal uitsluitend plaatsvinden op een veilige manier waarbij te controleren is dat de persoonsgegevens naar de juiste persoon gezonden worden.